Sažeci
Sažeci Sažeci

Upute za pisanje i slanje sažetaka

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, a bit će tiskani u Knjizi sažetaka. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster).

Upute za pisanje sažetaka

 • sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • opseg sažetka: do 350 riječi
 • naslov sažetka pisati velikim slovima
 • ime i prezime autora i koautora bez titula
 • naziv institucije, grada i države autora i koautora
 • e-mail adresa autora
 • ključne riječi – do 5 ključnih riječi
 • tekst znanstvenog sažetka: uvod, cilj, metode, rezultati, zaključak
 • tekst stručnog sažetka: slobodna forma
 • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen

Upute za slanje sažetaka

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca

Rok za slanje sažetaka: 26. veljače 2023.

Rok za prihvaćanje sažetaka: 5. ožujka 2023.

Obrazac za slanje sažetka

Slanje sažetaka je završeno. Za sve informacije obratite se na: goran.grbic@vivid-original.com

Podržavatelji

Sponzori

Medijski pokrovitelj